Psychoterapia indywidualna.

Psychoterapia indywidualna.

To rozmowa pacjenta i psychoterapeuty, która odbywa się cyklicznie (na ogół raz w tygodniu) w określonym czasie i miejscu i ma na celu rozwiązać problemy, z którymi zgłasza się pacjent.
Psychoterapia nie jest udzielaniem porad.

Dla kogo?
Dla tych, którzy:
- mają kłopoty w relacjach interpersonalnych
- cierpią z powodu depresji czy lęków lub chorób somatycznych
- odczuwają ciągłe napięcie,
- nie radzą sobie z kontrolą zachowań pod wpływem emocji,
- przechodzą kryzys życiowy/zawodowy,
- stracili kogoś bliskiego.

Psychoterapię indywidualną poprzedza cykl kilku spotkań konsultacyjnych (3-4 sesje), w trakcie których ustalany jest między psychoterapeutą a pacjentem tzw. kontrakt terapeutyczny, zawierający się w odpowiedzi na pytania:
- jaki jest cel/cele terapii?
- w jaki sposób i jak często będą się odbywać spotkania?

Podczas konsultacji pacjent poznaje psychoterapeutę i samą formę pomocy, jaką jest psychoterapia, co ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej podjęcia terapii lub zaniechania tej formy pomocy. Jednocześnie jest czasem, w którym terapeuta, poznając problematykę, z którą zgłasza się pacjent, określa, czy psychoterapia indywidualna jest odpowiednią formą pomocy dla niego.

Zarówno konsultacje, jak i sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się zwykle co tydzień. Koszt to 120 zł.

Terapia par

Terapia par

To szczególna forma terapii, która dotyczy par i ich problemów. Spotkania pary z terapeutą odbywają się cyklicznie (co dwa-trzy tygodnie).
Dla kogo?
Dla tych par/małżeństw, które chcą:
- poradzić sobie z długotrwałymi i narastającymi konfliktami,
- udoskonalić komunikację w swoim związku,
- wspólnie poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami (np. zdrada, trudności w życiu seksualnym, choroba psychiczna lub somatyczna, niepłodność, śmierć nienarodzonego dziecka itp.)
- odzyskać wzajemne zaufanie i bardziej zaangażować się w relację,
- a także jeśli jesteście w trakcie rozwodu i zastanawiacie się nad tym, jak radzić sobie z opieką rodzicielską w tej sytuacji

Terapię pary poprzedzają konsultacje, czyli spotkania (na ogół trzy), w trakcie których wstępnie rozpoznaje się, na czym polega problem, z którym zgłasza się para oraz sformułowane zostają cele terapii oraz zaproponowana zostaje optymalna forma pomocy.

Zarówno spotkanie konsultacyjne, jak i sesja terapeutyczna pary trwa 70 minut. Koszt 180 zł.
Spotkania odbywają się co dwa-trzy tygodnie.

Terapia rodzin

Terapia rodzin

To cykliczne spotkania wszystkich (zamieszkujących razem) członków rodziny z terapeutą/terapeutami. Poprzedzona jest 2-3 sesjami konsultacyjnymi, które mają na celu rozeznanie się w problemie rodziny i sformułowanie wspólnego celu terapii. Sesje odbywają się co 4 tygodnie.
Często pacjenci wyrażają zdziwienie, po co na spotkanie zapraszani są wszyscy, skoro kłopot ma np. tylko jedno z dzieci. Rodzina to całość, pewnego rodzaju system, w którym kiedy „zepsuje się” jedna część, całość nie potrafi poprawnie funkcjonować. Najlepsze efekty daje w związku z tym wspólna praca nad kłopotem.

Dla kogo?
Dla tych rodzin, w których:
- trudno się ze sobą porozumieć dzieciom i rodzicom, rozmowy kończą się narastającymi konfliktami
- dziecko sprawia trudności wychowawcze
- jeden lub kilku członków rodziny cierpi na chorobę somatyczną lub zaburzenia psychiczne (np. depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia rozwojowe itp.)
- kłopoty pojawiły się w związku z trudnymi wydarzeniami życiowymi (np. rozwód/separacja, śmierć bliskiej osoby itp.

Czas trwania to 90 minut, koszt 220 zł.